• 3 soruda: Muhafaza

    2012 yılında kentsel dönüşümü merkezine alan ilk kısa filmi Net17950’yi İstanbul Tasarım Bienali, Akbank ...

    2012 yılında kentsel dönüşümü merkezine alan ilk kısa filmi Net17950’yi İstanbul Tasarım Bienali, Akbank Kısa, Avustralya Uluslararası Deneysel, Adana Altın Koza ve Ankara Uluslararası Film Festivali’ ...