3 soruda: Muhafaza

2012 yılında kentsel dönüşümü merkezine alan ilk kısa filmi Net17950’yi İstanbul Tasarım Bienali, Akbank Kısa, Avustralya Uluslararası Deneysel, ...

3 Soruda: Bir Göçebe Masalı

İngiliz sanatçı Richard Bartle’ın 14. yüzyıl minyatür ressamı ve hikâye anlatıcısı Mehmet Siyah Kalem’in toplumsal gözlemlerinden yola çıkarak ...