Başvurunuz için teşekkürler. Finale kalan katılımcılarla bizzat iletişim kuracağız. Sevgiler!

Müziğin görsel eşlikçilerini, müzikli hikâye anlatıcılarını ve video klip kültürünü kutlamak için bir çağrımız var. Gelenekselleşmesini ve her yıl kapsamını genişletmesini arzuladığımız Bant Mag. Video Klip Ödülleri başlıyor. İlk kez 5 Ekim’de Vans sunar: Demonation Festivali No:12 kapsamında düzenleyeceğiz, çok çok heyecanlıyız.

Video Klip Yarışması başvuru kriterleri

*Başvuracak müzik kliplerinin Ocak 2022 – Ekim 2023 tarihleri arasında çekilmiş / yapılmış / yayımlanmış olması gerekir.

*Müzik kliplerinin üretiminde herhangi bir markanın ya da majör plak şirketinin maddi sponsorluk dâhiliyetinin olmaması gerekir.

*Müzisyenler, yönetmenler, tasarımcılar; kısaca klibin üretiminde bulunmuş herhangi bir kişi ya da ekip yarışmaya başvuru yapabilir. Ancak yarışmaya başvurunun yapıldığına dair klibin yaratıcı sürecine dâhil olmuş tüm muhataplardan onay alınmış olmalıdır. Bu konuda sorumluluk başvuranlardadır.

*Kişisel verilerin izinsiz aktarımını, ayrımcı söylem ve / veya nefret söylemi içeren klipler değerlendirmeye alınmaz.

*Başvuran kliplerden jüri kadrosunun yapacağı ve eş ağırlıkta değerlendirmeye alınacak puanlamalar neticesinde 10 finalist ve bir 1. seçilmiş olacak.

*Finale kalan 10 klip, 5 Ekim tarihinde ilk kez Zorlu PSM Vestel Amfi’de izleyiciye gösterilecek. Kazanan, bu gösterimin ardından açıklanacak ve ödülleri verilecek.

*Yarışma yalnızca 18 yaş ve üzeri katılımcıların başvurularına açık.

*Son başvuru tarihi: 18 Eylül Pazartesi saat 23.59.

*Finale kalan kliplerin başvuru sahipleriyle Katılım Formu’na yazılacak iletişim adresleri üzerinden 28 Eylül’e dek irtibata geçilecek.

Video Klip Yarışması Birincilik Ödülü

10.000 TL para ödülü
Kiralık Kameracım'dan 10.000 TL değerinde hediye çeki (Yapılacak işlem, kiralikkameracim.com'un kiralama protokülüne göre yapilacaktır)
Sadi Güran ve Uğur Kolege’nin hazırladığı özel üretim Mirket Heykelciği

Bant Mag. Video Klip Yarışması jüri üyeleri

Ahmet Uluğ, Altyazı, Bant Mag., calling mag, Dadanizm, Ebru Yıldız, Educatedear, Hood Base, Metin Akdülger, Murat Ertel, Nisan Dağ, Playtuşu, Yasemin Mori

Katılım Formu

AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Bant Mag Yayıncılık ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi (“Bant Mag.”) tarafından işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Bant Mag.’la paylaştığınız kimlik ve iletişim bilgileriniz Bant Mag. Video Klip Ödülleri Yarışma Bölümü’nün düzenlenmesi ve kazanan katılımcılarla iletişime geçmek amaçlarıyla sınırlı olarak, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Yarışma sırasında paylaştığınız kişisel verileriniz Bant Mag. tarafından herhangi bir üçüncü tarafa aktarılmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Yarışma sırasında paylaştığınız kişisel verileriniz Bant Mag. tarafından herhangi bir üçüncü tarafa aktarılmayacaktır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi [email protected] adresi üzerinden bize iletebilirsiniz.