Alfredo Boulton kadrajından Venezuela’nın 50 yılı

Yazı: Aybüke Sanuç

Getty Research Institute’un Latin Amerika koleksiyonu küratörü Idurre Alonso’nun editörlüğünü yaptığı Alfredo Boulton: Looking at Venezuela, 1928–1978 kitabı; modern Latin Amerika’nın başlıca entelektüellerinden, Venezuelalı fotoğrafçı ve sanat tarihçisi Alfredo Boulton ve 1928-1978 aralığında ürettiği çalışmaları mercek altına alıyor.

Kendini tam anlamıyla fotoğrafçılığa adayan Alfredo Boulton, 1920’lerde Venezuela’daki Caracas Vadis’ini fotoğraflayarak ismini geniş kitlelere duyurdu. Armando Reverón, Francisco Narváez ve Manuel Cabré gibi döneminin önde gelen sanatçılarıyla birlikte anılarak üretimini; Latin Amerika’nın etnik, coğrafi ve kültürel özelliklerini yansıtan bir imaj üzerinden sürdürdü. 

Sanat eleştirmeni, sanat tarihçisi ve fotoğrafçı olarak Venezuela ve çevresinde modernist sanat ve söylemin gelişmesinde oldukça etkili olan Alfredo Boulton, her ne kadar kuşaklar boyunca bir referans noktası ve Venezuela modern sanatının önemli savunucularından biri olsa da ülkesinin sınırları dışında yeterince tanınmıyor.

Temmuz ayında yayımlanacak olan Alfredo Boulton: Looking at Venezuela, 1928–1978 kitabı ile günümüzde çalışmalarıyla ilgili pek az kaynak bulunan Boulton’un çığır açan fotoğraf pratiği ve Venezuela sanat tarihi inşasındaki merkezi rolü, Getty Research Institute aracılığıyla analiz ediliyor. Bu proje sayesinde 1995’te hayatını kaybeden Boulton’un modern fotoğrafçılık alanındaki öncü çalışmaları, dönemin sanatçılarıyla olan yakın ilişkileri küresel bir izleyici kitlesine ulaştırılması hedefleniyor. 

Venezuela’nın sanat geçmişini ve Boulton’un yaşamını daha yakından incelemek için buradan MoMA Design koleksiyonuna erişilebilir.