Günün kısası: Chromascope (2020)

Yazı: Cansu Çubukçu

Renklerin yoğunluk gibi farklı özelliklerini keşfetmek ve incelemek için kullanılan ve Barcelonalı fotoğrafçı Olga de Iglesia’nın otobiyografik kısa filmine ismini veren kromaskop aleti, sanatçının çalışmalarını özetlemek için de fazlasıyla yerinde bir metafor. 

Olga de Iglesia; sokakların, insanların, mimarinin, günlük hayatın renklerini ve duygularını gözlemliyor, onları inceleyip farklı bağlantılar kurarak yepyeni hikâyeler yaratıyor. Böylelikle çalışmalarındaki renkler bir araçtan çok bir amaca dönüşüyor. Yönetmen Gonzalo Hergueta, sanatçının bakış açılarını Karayipler’deki ilham durakları üzerinden aktarırken, anlatısını selüloit filmin lo-fi estetiğiyle de besliyor. Netice, seyircide yaratıcılığı tetikleyen beş dakikalık bir seyir.