Kaygı ve mizahın kesiştiği yerde: Baldur Helgason

Chicago’nun Edgewater bölgesinde yaşayan İzlandalı sanatçı Baldur Helgason, resimlerinde insan figürünü soyut ve dışavurumcu bir estetikle yoğuruyor. Çizgi film hissiyatlı, oyuncu ve çocukluğu çağrıştıran eserlerinde kaygı ve mizahın iç içe geçtiğini görmek mümkün. Kocaman gözler, 32 diş sırıtan bir ağız ve vücut proporsiyonuna göre epey büyük kalan el ve ayaklarıyla hayat verdiği figürlerinde aslında kişisel yansımalara yer veriyor Helgason. Görünüş itibariyle olmasa da ruhsal bir yansımadan bahsediyoruz. Yağlı boya çalışmalarında günümüz Amerika’sında yabancı olmanın varoluşsal ağırlığını keşfe çıkıyor.

Eserlerinde tekrar eden figürlerle bir bütünlük yaratan İzlandalı sanatçı, insanlığın teknolojiye bağlılığıyla nasıl değişimler geçirdiğine kafa yorduğunu da söylüyor. “24 saatlik haber döngüsü herkesi korkutacak şekilde oluşturulmuş olmasına rağmen, dünyada olan biten hakkında bilgilendirilmek istiyorsunuz. Sosyal medya vasıtasıyla iletişimde kalıyoruz ama duygusal olarak birbirimizden uzaklaşıyoruz. Bu da tabii ki hepimizi yavaş yavaş depresyona sürüklüyor.” 2019’da biri New York’ta, diğeri de Chicago’da olmak üzere iki solo sergiye imza atan Baldur Helgason’un ikonikleşen figürlerinin gözlerinde coşkuyu da korkuyu da görmek mümkün. Sırıttıklarına bakmayın…