Murat Palta gündeminde logaritmik büyüme var

Murat Palta, ilk bakışta eski dönemlerden bir el yazmasına aitmiş havası uyandıran minyatürlerinde popüler kültür öğeleri kullanarak güncel bir dil oluşturuyor. Tıpkı Osmanlı dönemi nakkaşları gibi, Murat Palta da kendi döneminde gerçekleşen olayların yanı sıra kendi döneminin edebiyatını ve sinemasını irdeleyip resmediyor. Sanatçının dördüncü kişisel sergisi Logarithmic Growth, 5 Ocak itibarıyla x-ist’te görülebilir.


Hikâye anlatıcılığında anakronizmi başrole yerleştirerek minyatürün doğasındaki efsunlu havayı pekiştiren Palta, Logaritmic Growth sergisinde minyatür sanatı hakkındaki görüşlerden biri olan sahnelerin tanrının gözünden betimlenmesi düşüncesiyle kendini üçüncü tekil şahıs konumuna yerleştiriyor ve yaşadığımız gezegenle alakalı çıkarımlarda bulunuyor.  

Sergi, ismini çeşitli bakteriler üzerinde yapılan mikrobiyolojik deneylerden yola çıkarak insan hayatına uyarlanan bir grafikten alıyor. Palta yaşadığımız gezegenin bugünkü durumunu deney sırasında gıdanın azaldığı, atık gazların ısısının arttığı ve diğer atıkların birikip toksik bir hâl almaya başladığı logaritmik büyüme evresiyle bağdaştırıyor. Merceğin öte ucundan deney kabına baktığımız küçük dünyadan kendi insanlığımızı görebilme fikrinin ona çarpıcı geldiğini söyleyen Murat Palta, aynı zamanda bu deneyin kendi işleriyle benzer bir düşünsel çerçeveye sahip olduğunu ifade ediyor.

Sanatçı, klasik tezhip ve minyatürün yanı sıra geleneksel çini sanatı ve heykelleriyle de günümüze ayna tuttuğu işlerini bu dönemde yaşayan bir nakkaşın gördüğü kâbuslar olarak nitelendiriyor.

Murat Palta’nın; popüler kültürün, tarihi olayların, mitolojinin ve güncel gelişmelerin iç içe girdiği bu kâbusları resmettiği sergisi Logarithmic Growth, 18 Şubat’a dek x-ist’te.

(Basın bülteni)

Görsel: Murat Palta, Hello World, Fine art üzerine mono baskı, 100 x 120, 2022