Gürcistan dağlarında müzik: Sound Bridge başvurularınızı bekliyor

Hazırlayan: Eylül Ege

Kültürlerarası sanat pratiklerini destekleyen Found Sound Nation; Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye’den 10 müzisyeni ortaklık ve diyalog yoluyla birbirine bağlayacak müzik odaklı stratejiler geliştirmek üzere buluşturacak Sound Bridge için başvuruları bekliyor. 

3 – 24 Haziran’da Gürcistan’ın Svaneti dağlarına yerleşecek misafir sanatçı programına dâhil olan müzisyenler ortak kayıtlar üretecek, ardından çalışmalarını paylaşmak üzere Tiflis’in yolunu tutacak. Katılımcılar 1.500 ABD Doları tutarındaki hibenin dışında, program sonrasında gelişebilecek ortak çalışmalar için de küçük bir fon almaya hak kazanacak.

Yüksek performans sahibi ve / veya kompozisyon, doğaçlama, prodüksiyon becerisi olan; müziği topluluklara hizmet etmek için kullanan (eğitmenlik, sınır ötesi iş birliği, gelenekleri canlandırmak gibi); her müziğin kökenine saygıyla onu yeniden yorumlama veya ondan ilhamla orijinal besteler yaratma hevesi taşıyan müzisyenler tercih edilecek.

Sound Bridge’in kapısı yukarıdaki koşullara uyan, 20 – 40 yaş aralığında, İngilizce konuşabilen; Ermenistan, Gürcistan ya da Türkiye vatandaşı olan tüm müzisyenlere açık. Detaylar için Found Sound Nation’ın web sitesi ziyaret edilebilir. 19 Şubat’a kadar erişime açık olan başvuru formu buradan incelenebilir.