Web Galeri: Know Hope

Birçok farklı disiplindeki çalışmasını Know Hope mahlasıyla sürdüren Addam Yekutieli’nin çeşitli ülkelerdeki duvar ve bina cephelerinde kelimeler ve karakterlerini bir araya getirdiği çalışmaları bugün Web Galeri’de.