Web Galeri: Matt Story

Ressam Matt Story’nin ”ultragerçekçi” sıfatıyla tanımlanan çalışmaları bugün Web Galeri’de.