BOUNSERGİ: Yuva

Berlin-İstanbul hattında üreten bağımsız sanat kolektifi BOUNSERGİ, Yuva sergisi ve sergi kapsamındaki uzantı etkinliklerle 25-30 Kasım’da Bant Mag. Havuz / Bina’yı devralıyor. 


Sergiyi ve motivasyonlarını anlatmak üzere, sözü BOUNSERGİ ekibine bırakalım:

Yuva sergisi disiplinlerarası bir buluşma alanı olarak düşünülmüş; sanatçı konuşmaları ve interaktif performans işleriyle desteklenen Berlin ve İstanbul merkezli gezici bir sergi hâline gelmiştir. “Ev”i kavramsal düzeyde dünyaya, bedene, şehre ve sanata yeniden bakış olarak ele alırken; davranışsal ve pratiksel yaklaşımla kimliklerin, objelerin, meselelerin ve ritüellerin en alışılageldik biçimde “ev”de bir araya gelmesi, evden eve çoğalan bir anlam yakalanması amaçlanmıştır. 

Yuva, tümelden özele; ekoloji, tarih, etimoloji, mimari, aile ve beden temaları üzerine çalışırken; lokal/global, yerleşik/evsiz, içeri/dışarı, yerli/göçmen ve güvenli/ güvensiz ikiliklerini göz önünde bulunduruyor. Sergi, bütünleşen ve ayrışan tüm özneleri kapsayıcı bir yaklaşımla ve deneyimsel bir sanat pratiğiyle kolektif bir ev inşa etmeye davet ediyor.

BOUNSERGİ devralımının amacı, ziyaretçilerin bizimle beraber alanı işgal ederken aynı anda hayal kurarak temellerini attığımız bir oyun alanı kurmak ve burada birbirimizle interaktif bir sürece girmek. Bütün bu yolculuk bizim için bir keşif süreci, o yüzden oyun parkında pes etmeyenlerle imkânsız koşullarda yeni hayaller kurmak istiyoruz. Devralımımızın hedefi, hepimizin hayatta olduğu gerçeğini kutlayan bir festival alanı olarak işlev gören sergi alanı yaratmak, dünyanın bunaltıcı koşullarında neşe bulmaktır.

BOUNSERGİ: Yuva kapsamında gerçekleşecek etkinliklerin takvimi aşağıda görülebilir. Katılım ücretsiz.

25 Kasım Cuma

19.00: Açılış
20.00: Nyx’in Çocukları ( Performans)
21.00: Atlas (Kısa Film Gösterimi)
22.00: Eylül Deniz (DJ Set)

27 Kasım Pazar

17.00: Tuna Öğüt, Kübra Uzun – Trans Olmak (Konuşma/Forum)
19.30: Jam Session
22.00: Güns (DJ Set)
23.30: DJ Fucked Up (DJ Set)

Google Takvime Ekle