Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nden cinsel şiddete karşı “Öyle Değil Böyle” kampanyası

Cinsel şiddeti ortaya çıkaran ve besleyen toplumsal algının, normların, davranışların ve pratiklerin değişmesine yönelik farkındalık artırıcı faaliyetler yürüten Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, toplumda doğru bilinen ve cinsel şiddeti besleyen yanlışlara dikkat çekmek adına “Öyle Değil Böyle” isimli yeni bir kampanya başlattı. Öyle Değil Böyle kampanyası, cinsel şiddete maruz bırakılanları suçlayan ve failleri aklayan algı ve pratikleri görünür kılmayı, bunlara alternatifler üretmeyi amaçlıyor ve toplumun her kesimini acilen çözümün bir parçası olmaya çağırıyor.

Kampanya kapsamında Ayça Damgacı, Berrak Tüzünataç, Ceren Moray, Esra Dermancıoğlu, Hasibe Eren, Laçin Ceylan, Seyhan Arman ve Tülin Özen’in de aralarında bulunduğu isimler, cinsel şiddetle ilgili üretilen yanlış inanışlara, bu inanışları besleyen dile ve yaklaşıma Öyle Değil Böyle diyerek dikkat çekiyorlar. Dernek, kamuoyunda tanınan bu isimlerle, konuya dair söz ürettikleri, cinsiyet eşitlikçi bakış açıları olduğu ve hak ihlallerine tepki gösterdikleri için çalışmayı tercih etmiş.

Öyle Değil Böyle kampanyası kapsamında bu isimleri bir ay süresince yapılacak afişleme çalışması aracılığıyla İstanbul’un kamusal alanlarında, sosyal medya paylaşımları ve dolaşıma sokulan video aracılığıyla da Türkiye’nin dört bir yanında cinsel şiddete yönelik süregelen mitlere ve gerçek olanlara dikkat çekerken göreceksiniz. Kampanya görsellerinde kullanılan mitler, ana akımda yer alan haber başlıkları ve yaygın medya dili temel alınarak hazırlanmış –ki yaygın medya dilinin dönüştürülmesi cinsel şiddeti önlemede en önemli mücadelelerden biri. Bu mitlere karşılık olarak da gerçekte olan ve olması gerekenlere dair mesajlar verilmiş.

Öyle Değil Böyle kampanyası, cinsel şiddetin toplum içinde öğrenilen ve tam da öğrenildiği için önlenebileceğine dikkat çekiyor. Cinsel şiddetin bir toplum sağlığı sorunu olduğunu ve bu sorunun ancak onu besleyen toplumsal algının dönüştürülmesiyle ortadan kaldırılabileceğini söylüyor. Cinsel şiddeti meşrulaştıran dilin dönüşmesi ve toplumda bu yönde bir farkındalık yaratılması için toplumun her kesiminden kişi ve kurumları sorumluluk almaya çağıran Öyle Değil Böyle kampanyası kapsamında dolaşıma sokulan videoyu ve kampanya afişlerini aşağıda görebilirsiniz.