Daimi Bir Akış: Cinsel kimlik olguları ve dönüşen mekânlar

Bilsart, 7-17 Aralık’ta küratörlüğünü Fırat Arapoğlu’nun yaptığı Daimi Bir Akış sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi kapsamında Ahmet Rüstem Ekici’nin Hamam ve Sauna serileri sonrasında oluşturduğu Islak Hacim isimli serisi ve Özlem Şimşek’in Türkiye sinemasından imgelere odaklanan video işleri yer almakta. Açılış günü saat 16.00’da Arapoğlu ve Ekici’nin katılacağı sanat konuşması da gerçekleşecek.


Fırat Arapoğlu’nun kaleme aldığı Daimi Bir Akış sergi metnini aşağıda okuyabilirsiniz:

Daimi Bir Akış

“Flux” Latince ve diğer Avrupa dillerinde, “akmak” ve “değişim” anlamlarına sahiptir ve ayrıca İngilizcede “flux” sözcüğü “akı”, “suların kabarması, gel-git”, “sürekli değişiklik” ve medikal anlamda “akma, akış” anlamlarına gelmektedir Flux “bir kavram” olarak tarihsel düşüncede belirli açılardan kronolojik olarak izlenebilmektedir. Herakleitos’un “pante rei” (her şey akar) deyişi ve Hegel’in her şeyin daimi bir akış hâlinde olduğunu belirterek “Mücadele her şeyin atasıdır” sözü ile diyalektik düşünce yapısını temellendirmesi bu “akışkanlık” hâlinin felsefe açısından örneklendirilmeleridir ve ayrıca Henri Bergson da evrimin daimi bir akış ve değişim süreci olduğunu belirtmiştir.

Daimi bir akış hâlinde olma durumunu, cinsiyet ve cinsel kimlik olguları konusunda tespit etmek mümkündür. Bu bağlamda “Daimi Bir Akış” video-gösterim programı Ahmet Rüstem Ekici ve Özlem Şimşek’in çalışmalarıyla akışkan cinsiyet ve cinsel kimlik olgularını masaya yatırıyorlar. Ekici, beden ve mimarinin ilişkilerini görünür kıldığı “Islak hacim” ile deneyim çeşitliliği ile dönüşen mekânlardan biri olan tuvaletlere odaklanıyor. Özlem Şimşek ise sergideki yeni serisinde Türk melodram sinemasındaki imgelere odaklanıyor. Şimşek, böylece akışkanlık bağlamında toplumsal cinsiyet, cinsellik ve arzunun sinemadaki temsil edilme biçimlerine ve bunun benlikleriminiz kuruluşundaki etkileri üzerine sorular üretiyor. Zen düşüncesinde dünya, daimi bir akışkanlık ve değişim içerisindedir. Bu akış ve değişim kavramları, sanatın dünya ile bütünleşmesinin yolunu açmaktadır. Bu açıdan doğal çevre, şans ve değişimin sanatsal yaratıda belirleyici bir etken olmasına neden olur ve Daimi Bir Akış, tüm bu olgular üzerine düşünebileceğimiz bir platform yaratma çabası olarak görülebilir.

altered surfaces 2022
ai generated images AR animation
Islak Hacim’e dair

Beden, mimari ve optik algı üzerine çalışan multidisipliner sanatçı Ahmet Rüstem Ekici, Gynaeceum, Hamam ve Sauna sergilerinin ardından Islak Hacim’de deneyim çeşitliliği  ile dönüşen mekânlardan biri olan tuvaletlere odaklanıyor.

Mekân ve onu oluşturan elemanların fonksiyonlarını, 3D modelleme, animasyon, hologram, artırılmış gerçeklik ve yapay zekâ ile kurguladığı serisinde sanatçı, ıslak hacimlerden biri olan tuvaletleri çoklu bakış ile ele alıyor. Geçmiş, günümüz ve gelecek kurgusu ile mimari planlamaya, desenlere, dönüşen fonksiyonlara ve mimari standartların oluşumuna dair izlerin peşine düşen seri, sanal yüzeyler ile cinsiyet, haz ve kullanım çeşitliliğini sorguluyor. Sergiye ve sergi için hazırlanmış kitapçığa metinleri, sesleri ve suretleri ile Fırat Arapoğlu, Ari Büyüktaş, Jilet Sebahat, Qubra Uzun ve Perla Veda eşlik ediyor.