Düğümlenmiş bir diyalog: Erinç Seymen - Kipuka

Erinç Seymen‘in Kīpuka isimli kişisel sergisi, 18 Mayıs – 2 Ağustos 2024 arasında Zilberman’ın Beyoğlu, Mısır Apartmanı’ndaki ana galerisinde ziyarete açılacak. Kīpuka, Seymen’in son dönem eserlerine yer verirken, felaket, kontrol ve zamansallık arasında düğümlenmiş bir diyalog sunuyor.

Sergi başlığını, Hawaii dilinde kaos ve felaketin ortasında hayatta kalan ve korunan, magma akıntılarının arasında oluşan kara parçalarına verilen isimden alıyor. Kaos ve felaketin yarattığı ikilik, dış dünyadan soyutlanma veya kopma durumu üzerine bir metafor işlevi görüyor. Seymen sergi boyunca bilgi ve gücün sınırları arasındaki belirgin uyuşmazlığın altını çiziyor. Kipuka, felaketin zamansallığını araştırıyor; mitoloji ve tarihten örnekler sunarak trajedinin zamansızlığına dair bir yörünge çiziyor. Sanatçı daha önceki sergilerinde toplumsal ilişkiler üzerinden sınıfsal ayrıma odaklansa da Kīpuka’da madalyonun diğer yüzünü inceleyerek; sınıf, kontrol ve onun zamansallığı arasındaki biyopolitik ilişkiyi mercek altına alıyor. 

Kīpuka felaket kavramıyla âdeta iç içe geçiyor; toplumsal güç dinamiklerini ve krizler doğrultusunda açığa çıkan tepkimeleri sorguluyor. Sanatçı, Jugendglück, İsimsiz ve Kīpuka isimli işlerinde felaketlerin yönetimini incelerken, Tanrılar ve Felaketler, Tantalus’un Kolları, MisPrintce ve PlanC başlıklı eserlerinde ise güç ve sınıf ayrımına yer veriyor. Seymen, Herkes herkese karşı, Trubadurlar ve Sigortalı isimli video eserlerinde kontrol ve zamansallık arasındaki ilişkiyi inceliyor; zamanın, toplumdaki felaketlerin ve kontrolün etkilerini nasıl değiştirdiğine dair bir harita çiziyor. 

Erinç Seymen, Tantalos’un Kolları, 2024

Giriş görseli:
Erinç Seymen, Tanrılar ve Felaketler , 2024 (detay)