Parça - bütün ilişkisi: Seçil’in yeni sergisi “Being”

Yaşamına ve çalışmalarına Londra’da devam eden sanatçı Seçil, uzun bir aradan sonra yeni bir kişisel sergiyle İstanbul’da. Sanatçının ilk defa gösterilecek ve sergi için üretilmiş işlerinden oluşan Being, 30 Mart – 4 Mayıs 2024 aralığında adas İstanbul’da görülebilir.    

Sergi adına da ilham olan, yaşamın içerisinde bireyin “olma hâli” fikri, Seçil’in uzun zamandır üzerine düşündüğü bir konu. Bu fikrin eserlerine sirayet etmesiyle ortaya çıkan “Being” (Olma Hali) ve “Being in Love” (Aşık Olmak) adlı iki eserini sergi çerçevesinde izleyiciyle buluşturacak olan sanatçı, önceki çalışmalarına göre renk ve dokunun daha ön plana çıktığı, hareketten beslenen ve parça-bütün ilişkisini vurgulayan işleriyle baş başa bırakıyor. Çok parçalı ve büyük boyutlu oluşlarıyla dikkat çeken eserlerden “Being” (Olma Hali) 18 metre boyutunda ve 12 parçadan oluşuyor; “Being in Love” (Aşık Olmak) ise modüler bir kurguyla bir araya gelen 30x30cm boyutunda 30 parçayla tamamlanıyor. 

Being NO11, 2024, kanvas üzerine yağlı boya, 180x150cm

Deneyimlediği özgürleşme ve dönüşüm yolculuğunun izlerine üretimlerinde rastlayabileceğimiz Seçil, bu yolculuk sürecinde kendisine soyadı olarak da seçtiği “Being”i serginin çatısı olarak kurguluyor. Okumaları, araştırmaları ve meditasyon pratiklerinden beslenen sanatçıya, Rupert Spira’nın metinleri ve söyleşisi ilham olmuş: “Her şeyde bir varlığı parıldatan benim olma hâlimdir.” Rupert Spira/I am    

Yapıtlarında soyut kavramları ve deneyimleri aktarmak için çeşitli formlar kullanan Seçil, metafizik içgörüleri geometri dili aracılığıyla estetik bir görsel forma dönüştürüyor. Eserlerinde sınırların ve kalıpların dışına çıkma, köklerinden taşarak bağlama, birleştirme, bir araya getirme amacı güden sanatçı, soyut kavramlar ile somut formlar arasında etkileşim kurarken bir nevi köprü görevi üstleniyor. 

“Bu serginin tamamındaki eserlerde kişisel ve sanatçı yaşamımdaki tüm deneyimlerimde, bireyin nefesinin, zihin ve kalbi arasındaki senkronizasyonun ve olma hâlinin uyum içerisinde var olmasının ötesinde hiçbir şeyin önemi olmadığına vurgu yapmak istedim. Bu bağlamda da sanatçı olarak ürettiğim eserlerin üretim esnasındaki niyeti, hem içerik hem de görsel güçün yarattığı atmosfer ve içinde bulunduğum dönemin yaşama kattığı değerle ilgileniyor, sonsuzlukta en ideal ve güzel olanı arıyorum.” –Seçil    

Being NO4, 2024, kanvas üzerine yağlı boya, 180x150cm