Genevieve Cohn’un “geleneğe meydan okuyan” tabloları

Amerikalı sanatçı Genevieve Cohn, akrilik boya tablolarının “duygusal bakış açısıyla şekillenen dünyalar ve gerçek dünya arasındaki çizgide yürüdüğünü” söylüyor. Resmettiği kadınlar ve kadın topluluklarının gerçek ve kurgu arasındaki bu git-gelleri; geçmiş, şimdi ve gelecek kavramlarının iç içe geçmesiyle güçleniyor. 

2. Dünya Savaşı sırasında kurulan sivil toplum kuruluşu Woman’s Land Army’nin ve çeşitli feminist örgütlerin tarihteki tasvirlerinden ilham alan sanatçı, modern sorunlarla yüzleşen kadınları biraz kozmik biraz da kabilemsi ve fütüristik ortamlara yerleştirerek aynı anda hem yeni hem de tanıdık gelen hisler yaratıyor. “Geleneğe meydan okuyan” misyonunu da şöyle dile getiriyor: “Kadın topluluklarındaki insanlığı ve mantıksallığı yüceltmek.” Kadın figürleriyle Cohn, doğanın sonsuz yaratıcılığı ve kadının gücü arasında sürekli paralellikler çiziyor. 

Yazı: Cansu Çubukçu