Hassas ve direnişçi bedenler: Susannah Zucker

Asheville, North Carolina’da yaşayan Susannah Zucker, bedenin maddeten ve manen maruz kaldığı güçlükleri, figüratif heykellerinde kendine has bir tasvirle şekillendiriyor. Ruhsal veya bedensel travmalarla kaybedilen organları diğer canlılardan parçalarla tamamlayan Zucker, bedenin hem kırılganlığına hem de dayanıklılığı ve kuvvetine vurgu yaptığını belirtiyor. University of California El Sanatları bölümü mezunu sanatçının bedene ve ona ait olana ilgisi, seramik heykellerinde kendini ifade etmesinden önce; jimnastik, dans, anatomi, fizyoloji ve Budist meditasyonları hakkındaki araştırmalarında kendini belli etmiş. Nitekim heykeller de bunca yıllık bir araştırmanın ürünü.  

Yazı: Merve Coşkun