Kadın kadına öyküleri derleyen “Aşkın L* Hali” raflarda

Bu yıl 15. kez düzenlenen “Kadın Kadına Öykü” yarışmasında bugüne dek derece almış eserler kitaplaştırıldı. Beş ciltlik Aşkın L* Hali artık raflarda.

Kadın Kadına Öykü 

Kaos GL tarafından her yıl farklı temalarla düzenlenen yarışma, derneğin web sitesinde yer alan tanıma göre, “kadınları seven kadınların öykülerini insanların gündelik yaşamına dâhil etme” ve kanonda kadın yazarlara ve kadınların temsiliyetine daha geniş bir yer açma amacı taşıyor.

2006’dan bu yana düzenlenen yarışma, “kadınlardan kadınlara, kadınlar için” sloganıyla yola çıktı ve kadın kadına aşkı görünür kılmak adına yazılmış pek çok eseri kapsamasıyla, yıllar boyu önemli bir arşiv niteliği taşıdı.

İlk olarak 2006 yılında “Mutlu aşk vardır” temasıyla yola çıkan ve belleklere kazınmış karanlık aşk imajını silmeyi amaçlayan yarışma, her yıl farklı bir konseptle devam etti. 2020’de de “Geleceği Hatırla!” sloganından yola çıkarak bellek ve hatırlamanın gücünün alternatif mekânlar kurgulamaktaki başarısının altını çizdi. Her şeyden çok umuda ve neşeye ihtiyacımız olan şu günlerde, “‘Geleceği Hatırla!’ diyerek kadın kadına aşkın neşe ve sevincini, arzuladığımız geçmiş ve gelecekten bugüne taşıyacak öykülerinizi bekliyoruz” diyen Kaos GL’nin bu yılki öykü değerlendirme jürisinde önceki yıllarda da olduğu gibi; Aslı Solakoğlu, Aylime Aslı Demir, Belma Fırat, Burcu Ersoy, Burcu Baba, Ebru Nihan Celkan, Karin Karakaşlı, Pelin Buzluk ve Süreyya Karacabey yer almıştı.

Geçtiğimiz günlerde de 16. Kadın Kadına Öykü Yarışması’nın duyurusu yapıldı. Bu senenin teması pandemi sürecinde yeniden şekillenen yuva ve aidiyet algımızla birlikte oldukça yerinde bir tema: “Ev”. Jüri üyesi Belma Fırat’ın kaleme aldığı metin, “Heteronormatif sistemin bedenimize dayattığı normlar karşısında kendimizi evde hissedebiliyor muyuz?” sorusunu ortaya atıyor ve evde hissetmek konusunu aşk üzerinden ele alıyor. Zamanın ruhuna uygun olarak, çok çeşitli açılımlarıyla ev üzerine düşünmek, yazmak ve paylaşmanın iyicil etkisine inandığını dile getiren yarışma metnine ve katılımla ilgili detaylara ulaşmak için buraya. Son başvuru tarihi 4 Nisan 2021. 

Aşkın L* Hali

2006’dan bu yana yarışmanın derece alan eserlerinin bir araya getirildiği Aşkın L* Hali geçtiğimiz günlerde NotaBene Yayınları etiketiyle çıktı.

“‘Yok-muş’ gibi yaşanan dünyaya önce ‘bal gibi var’ diye haykırmak gerekiyor” sloganıyla yayımlanan setin ilk iki cildinin editörlüğünü Burcu Ersoy, üçüncü ve dördüncü cildin editörlüğünü Karin Karakaşlı, son iki yılın eserlerini kapsayan beşinci cildin editörlüğünüyse Pelin Buzluk yaptı. Seçin Tuncel tarafından yayına hazırlanan beş kitaplık serinin Kaos GL adına editörlüğünü de Aylime Aslı Demir üstlendi.

Neden Aşkın L* Hali?

Bu sorunun cevabı 2009 yılında yayımlanan ilk kitapta şu şekilde verilmişti: “Lezbiyen*; cinsiyet kimliği ve cinsel yönelime dair farklılıkları hedef alan, bu farklılıkları iptal etmek ve kendi içinde homojen bir bütünlüğü tesis etmek için kendi içinde birtakım eşdeğerlilikler yaratarak özdeşlikler kuran heteronormatif sisteme temel bir itirazdır. Yekparelik söyleminin kurgusallığını ifşa eden, kendi kendisiyle özdeş ayrımların mümkün olmadığını gösteren politik bir kategoridir.”

“Mücadelemizin görünürlüğü, temsili ve güçlendirilmesi için lezbiyen örgütlenmesinin önemle sahiplendiği bir kategori. Tam da bu nedenle; bir yandan, hâlâ bir tehdit olarak algılanan Lezbiyen kelimesini, kadın kadına cinselliğin, arzunun, romantizmin çiçeklendiği her türden bedenin çeşitliliğini içerdiğini düşündüğümüz Lezbiyen* kimliğini benimserken, bir yandan da kendini lezbiyen, biseksüel veya queer olarak tanımlayan ya da lezbiyen aktivizmle bağlantılı olduğunu hisseden herkesi içermeyi amaçlayarak, sözcüğü Lezbiyen* şeklinde kullanmayı tercih ediyoruz. Lezbiyen*’in, kategorilerle sınırlandırılamayacak çeşitliliğimizi vurgulayan *’ının; edebiyatta, sanatta, mücadele alanlarında ve tüm bunların kesişimselliğinin uğraklarında, potansiyellerimizi açığa çıkaracağına inanıyoruz.”

Yazı: Bahriye Şevval Gülteki

Yükleniyor...