Mistik hikâyelerden yeni formlar: Sophy Hollington

Mitoloji, mistisizm ve batıl inançlar üzerine araştırmalar yapan illüstratör Sophy Hollington, yeni formlar yarattığı çalışmalarında tanıdık kavramlara gizemli dokunuşlar serpiştiriyor.

Hollington ilham kaynaklarının işlerine olan yansımasını şöyle özetlemiş:

“Mitler, batıl inançlar ve ritüeller, geldiğimiz yere ve insan ruhuna dair çok fazla şey anlatıyor. Barındırdıkları bilinmezlik elementinin yarattığı merak, işlerimde avantajım haline geliyor.”