Ruhun gözünden manzaralar: Samantha Keely

İngiliz sanatçı Samantha Keely, ‘’içsel manzaralar’’ olarak tanımladığı eserlerini dış gerçeklikten çok rüyalarına ve hayalî mekânlara dayandırıyor. Bilgi bombardımanına tutulduğumuz çağdaş dünyada, Keely’nin renkleri birbiri içinde eriyen manzaraları kaçınılmaz akışın, yani değişimin sabit kalan tek şey olduğunu hatırlatıyor. Ancak, renklerin ve ışığın çarpışmasının içinde huzurun ve umudun varlığı da göze çarpıyor.

Advertisement

Keely, ruhunun manzaralarını yansıtmak için yağlı boya ve enamel boya kullanıyor. Sanatçı, eserini tam anlamıyla bitirmeden önce kullandığı boyalarla yeni katmanlar ekliyor ya da yaratımını kısmen deforme ederek bazı yerleri eksiltiyor. Denizin sürekli kumsalda ilerleyip geri çekilmesine benzeyen bu süreç, manzaralarda Keely’ye özgü bir doku oluşturuyor.

(Yazı: Merve Coşkun)