Bir deneyimi belgelemek: Darkness Forever

Müzik araştırmacısı ve prodüktör Erinç Güzel’in 2013-2018 yılları arasında çektiği müzik fotoğrafı serileri ve video enstalasyonlarından oluşan ...