Bir deneyimi belgelemek: Darkness Forever

Müzik araştırmacısı ve prodüktör Erinç Güzel’in 2013-2018 yılları arasında çektiği müzik fotoğrafı serileri ve video enstalasyonlarından oluşan ...

Varoluşun yankıları: “ECHO”

Kadıköy Yeldeğirmeni’nde 2014 yılı sonunda Suriyeli sanatçılar tarafından kurulan üretim ve sergileme mekânı Arthere, 31 Ağustos – 8 Eylül ...