3 soruda Göknur Avcı ve doğasını arayan bedenleri

Geçtiğimiz aylarda işleri Mamut Art Project’te sergilenen Göknur Avcı, canlı ve cansız varlıkların hepsini kapsayan tabiat kadar öz doğasını, kişisel gerçeğini de keşfetme arzusuyla üreten bir sanatçı. Zihninin mağaralarında, bilinç dışı dürtülerinin arasında dolaşırken bulduklarını keçe, kıtık gibi natürel malzemeler kullanarak çeşitli karakterlere dönüştürüyor. Oluşan formları kendi bedeniyle ilişkilendiriyor; üzerine giyiyor. 

Göknur Avcı, işlerine dair 3 soruluk anketimizi yanıtladı.

Kuş
Keçe iğneleme, kıtık ve keçe
22x48x55 cm
2022

İşlerinde dokunmayı sevdiğin duygular, fikirler ya da araştırıp derinleştirmeyi arzu ettiğin bazı sorular neler?

Doğada karşılaştığımız, bir anlamda da kendimle özdeşleştirdiğim, beni etkileyen canlı ve cansız formları, içsel serüvenimle birleştirerek maske ve giyilebilir heykel olarak betimliyorum.

Var olan yaşam biçiminden uzaklaşma ve saklanma isteğim, düşünsel dönüşüm sürecimi harekete geçirdi. İçsel dünyamıza yönelik duyarlılığımızın giderek azaldığı bu yaşam formunda, vahşiliğe duyduğum merak ve özlem de aradığım çözümlemeleri doğadan ilham alarak ifade etme yöntemi sundu bana. Bu bağlamdaki çözümlemelerimin, üretimlerimde karakter seçimi konusunda önemli rolü var. İçimde yaşadığım dönüşümü işlerimle birlikte seyretmek, ben ve yaşam arasında incelen bağlarımı onarıp, bana yeni heyecanlar sağlıyor.

Kendimi anlamlandırmaya çalıştığım bu süreçte, yabancılaşıp fark edemediğimiz dürtülerimizi dinlemeyi ve gerçeklikle olan bağlantılarımızı sorgulamayı amaçlıyorum.

İnsanların senin ve / veya işlerin hakkında bilmesini istediğin bir şey?

Ürettiğim karakterlere bürünmenin; hem bulmak hem de saklamak istediğim “beni” özgürleştirdiğinin ve fark etmediğim yönlerimi de ortaya çıkardığının bilinmesini isterim. İşlerimle aramda duygusal bir bağ olduğunu da söylemeliyim, üretme süreci kullandığım materyal ve diğer her şey çok kişisel, bununla birlikte onları paylaşmak konusunda kıskançlık da hissediyorum.

Kendini bulduğun, sana çok iyi hissettiren ya da hayatının bir noktasında ziyaret ettiğin ve işlerin için çok ilham verici olmuş mekân neresi? Neden? 

Üretmeye başladığım zamandan bu yana, onları hayal ettiğim, ait olduklarını düşündüğüm ve üretim anlamında da ilham aldığım mekân doğadır.

Doğanın döngüsü içerisinde farklı koşul ve durumları düşlediğimde, işlerimin anlamını çeşitlendiren olasılıkların sınırsızlığı beni çok heyecanlandırıyor. Bu sebeple de doğa her zaman ilham kaynağım olarak kalacaktır.

Mantis
Keçe iğneleme, kıtık ve keçe
75x165x90 cm
2022
Mantis
Keçe iğneleme, kıtık ve keçe
75x165x90 cm
2022
Kabuk
Keçe iğneleme, kıtık ve keçe
70x105x35 cm
2022
Kabuk
Keçe iğneleme, kıtık ve keçe
70x105x35 cm
2022
Karga 
Keçe iğneleme, kıtık ve keçe
17x50x65 cm
2022

Giriş Görseli: Karga, keçe iğneleme, kıtık ve keçe, 17x50x65 cm, 2022