BRAWE genç ve meraklı sanatçıları arıyor

Kendilerini “farkında, sinirli, cesur, eşitlik talep eden ve değişime aç” diye tanıtan BRAWE topluluğu, yeni projeleri için genç ve meraklı sanatçılar arıyor. BRAWE’de yer alabilmenin en önemli ön koşulu ataerkil toplumun yarattığı baskıcı düzenden sıkılmış ve feminist pratikleri kullanarak ortak sanat projeleri yaratmaya hevesli bir sanatçı olmak. Katılımcıların var olan düzenin arkasındaki güç ilişkilerini kavramak ve kolektif olarak bu ilişkilerin yapısal çözümlemesini yapmaya motive olması bekleniyor. Projenin temel fikri ise bu feminist tartışmaların ne kadar çeşitli yaklaşım ve pratiklerle sürdürülebileceğini görmek.BRAWE, Türkiye ve Macaristan arasında ortaya çıkmış bir sanat projesi. Yedi ay sürecek yolculuklarında çağdaş sanat alanında çalışan feminist eğilimli sanatçı, akademisyen ve aktivistleri bir araya getirmeyi hedefliyor. Sanatçılar, proje kapsamında Eskişehir ve Budapeşte’de düzenlenecek toplam altı atölyede ve şubat ayında Eskişehir’de düzenlenecek uluslararası sanatçı kampında yer alacak. Atölyeler aracılığıyla katılımcılar çeşitli konularda seminerler ve workshoplara katılabilecekler. Atölyelerin sonunda katılımcılar kendi projeleri üstünde çalışmaya başlayacak ve sonrasında hem Eskişehir’deki Eldem Sanat Alanı’nda hem de Budapeşte’deki 2022 Bankito Festivali’nde düzenlenecek sergilerde projelerini sunma şansını yakalayacak. 

brawe open call

Program süresince gerekli araç ve argümanlar, yerel ve uluslararası iş birlikçiler tarafından sağlanacak. Toplum eleştirisi yapmaya hazır, yaratıcı feminist beyinlerin buluşacağı BRAWE için her iki ülkeden altışar genç sanatçı seçilecek. 

Projenin akışıyla ilgili detaylar ve katılım koşulları BRAWE web sitesinde. Başvurular için son tarih 8 Ocak.

Yazı: Elif Öz