Günün kısası: “A Few Things About Robert Irwin”

Algılama biçimleri ve kişinin mekânla ilişkisi üzerine çığır açan işleriyle 20. yüzyıl sanat dünyasının en önemli figürlerinden biri olan Robert Irwin’in mirası üzerine.