“Homofobi Sözlüğü” Raflarda!

Fransa’nın homofobi ve ırkçılığa karşı önemli figürlerinden Louis -Georges Tin’in kaleme aldığı ve biriken kolektifi ile tanıdığımız Melis Tezkan ve Okan Urun’un Türkçe’ye çevirdiği Homofobi Sözlüğü Sel Yayıncılık etiketiyle piyasaya çıktı.

Homofobik söylem ve eylemleri, ileri sürülen teorileri ve açıklamaları, homofobik gerilimlerin yaşandığı kurumlar ile sosyal ve coğrafi alanları ele alan Homofobi Sözlüğü, bu tutumun kökenlerini ve günümüzdeki gerçekliğini dinden sinemaya, siyasetten gündelik hayata birçok alanda irdeleyip ifşa ediyor. Bu kapsamlı çalışma homofobi olgusunun daha sağlıklı anlaşılması ve bu olguya karşı uygulanacak yöntemlerin geliştirilmesi için detaylı ve derin bir tarihsel kavrayış kazandırıyor. Eşcinsel pratiklerin doğal görüldüğü toplumlardan, bu pratiklerin şiddetli bir şekilde cezalandırılıp mahkûm edildiği ve hor görüldüğü toplumlara geçişin her merhalesini görünür kılarak homofobinin toplumsal kodlarda daima var olacağı mitini sistematik bir biçimde yıkıyor.

Ölümle yaşam, aşağılanmayla onur, kapatılma ve reddetme ile tanınma arasında varlık mücadelesi veren LGBTİ+ bireylerin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de süregelen özgürleşme mücadelesine katkı sağlayacak bu çalışma, aynı zamanda hem kendimizde hem de çevremizde kalıplaşmış homofobik diskurları kırmak ve önyargılarla mücadele etmek için de önemli bir kaynak sunuyor.