Kaos GL’den LGBTİ+ hakları alanında çeviri sözlüğü

Kaos GL Derneği, Medya ve İletişim Programı kapsamında LGBTİ+ Hakları Alanında Çeviri Sözlüğü yayımladı. 103 kavramın yer aldığı sözlükte, LGBTİ+ hakları alanındaki kavramların varsa Türkçe karşılığı, yoksa açıklamaları yer alıyor.

Güncellenmeye devam edeceği kurgulanan sözlük, kavramlara dair tartışmalara bir son nokta koymak amacı taşımıyor. Aksine kavramları, Türkçe’de yerleşmiş çeviri ya da kullanımlarını, kavramların eksik bıraktığı yanları, o kavramlara dair eleştirileri derleyerek bir başlangıç yapıyor. Deniz Gedizlioğlu’nun hazırladığı sözlük, yalnızca LGBTİ+ alanında çeviri yapan insanlar için bir rehber olmayı değil; aynı zamanda LGBTİ+ hareketinin kamusal bir dili olan, yani konuşan bir topluluk olduğunu hatırlatmayı amaçlıyor.

Deniz Gedizlioğlu, giriş yazısında sözlüğü hazırlama gerekçesini şöyle açıklamış:

“Kültürel araştırmalar disiplininin kurucularından Stuart Hall ‘anlam, şeylerin nasıl olduğuna değil, nasıl anlamlandırıldığına bağlıdır’ derken, anlamın yalnızca değişken özelliğine değil, aynı zamanda bu anlamlandırma işinin ciddi bir güç savaşının sahnesi olduğuna işaret eder. LGBTİ+’ların sözüne kulak vermek konusunda kolaylaştırıcı olmayı uman bu sözlükte ise birçok kavramın anlamının bilinçli olarak muğlak bırakıldığı, hatta kimi zaman birbiriyle çelişkili görünen anlamları bir arada barındırdığı dikkati çekecektir. Bu, LGBTİ+ hareketinin hakiki bir sistem eleştirisine sahip olduğunun güçlü bir göstergesidir. Zira bu hibrit dil yoluyla bir yandan kendisini modern politik sahnede konuşan bir özne olarak kurarken bir yandan da “bu, budur ve şu değildir” diyerek dilde her bir varlığın sınırlarını çizmek ve aralarındaki ilişkileri düzenlemek isteyen bütün bir modern tahakküme direnmektedir. Bu yanıyla LGBTİ+ hareketinin dili her zaman biraz eksik, biraz çelişkili, ancak şüphesiz ki sorgulayıcı, bozucu ve yaratıcı olacaktır. Kulak vermeniz dileğiyle.”

LGBTİ+ Hakları Alanında Çeviri Sözlüğü’ne çevrimiçi olarak buradan ulaşabilirsiniz.

Yazı: Ezgi Karaarslan


Yükleniyor...