Asya kökenlilerin maruz kaldığı nefret suçlarının doğuşu ve yükselişine dair

Günümüz ABD’sinde Asya kökenlilere karşı devam eden ayrımcılığın, yükselen nefret suçlarının doğuşu ve sürdürülmesinde geçmişte yaşananların ne gibi etkileri olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlayan Centuries and Still, izleyiciyi mini bir tarih yolculuğuna çıkarıyor. 

Yapım, Vietnamlı yönetmen Sally Tran’in bir diğer filmi olan, Siyahların maruz kaldığı ırkçılık ve polis vahşetinin dünü ve bugününü anlatan 60 Years and Still’den esinleniyor. Centuries and Still ile yönetmen, ABD’deki ırksal adaletsizliği, şiddetin kana bulanmış tarihini anlatan bir seri ortaya çıkarmayı umuyor. Geçtiğimiz martta Atlanta, Georgia’da (6’sı Asyalı kadın olan) 8 kişinin öldürülmesinden sonra Tran, geçmişi araştırmaya koyuluyor ve 1800’lerin ortalarında Asyalı göçmenlerin ucuz iş gücü olarak sömürülmesiyle başlayan, 100 yılı aşkın bir süredir binlerce insanı hedef alan vahşet hikâyeleriyle karşılaşıyor.

Tran her sahnenin kendine has bir görünüme sahip olmasını istemiş, çünkü her sahne farklı bir ABD eyaletinde ve farklı bir zaman diliminde geçiyor. Her görsel ayrıntının, o dönemin modasını, teknolojisini ve ruh hâlini onurlandırmak için seçildiğinden bahsediyor. Asyalı akranlarının çoğunun kimi açılardan yeterince bilgili olmadığını fark eden Tran, bir şekilde harekete geçme ihtiyacı hissetmiş. Başkalarını da ırksal adaletsizliğe karşı harekete geçirmeye bu kısa vesile olabilir.

Yazı: İrem Gözü