Kuşaktan kuşağa aktarılan fısıltılar: Dipten ve Derinden

Ateş Alpar’ın Dipten ve Derinden isimli sergisi, 18 Ekim – 28 Ekim 2023 tarihlerinde Bilsart’ta ziyarete açılıyor. Işıltı, eğlence ve arzunun sanatçının kişisel deneyimleriyle kesiştiği bir noktadan hareket eden sergi, Ateş Alpar’ın 10 yıla yakın bir süredir kayıt altına aldığı “Queer Gece Hayatı” serisinin bir bölümünü Bilsart’a taşıyor; kapsamlı bir arşivin içinden titizlikle seçilen fotoğraflar ve videolardan oluşuyor. Dipten ve Derinden ısrarla akan bir var olma ve temsil mücadelesine işaret ederken güncel sanat mecralarını kullanarak tarihe not düşüyor.

Ateş Alpar tarafından kaleme alınan sergi metni şöyle:

Queer Gece Hayatı, pervasızca ayrımcılığa ve tahakküme maruz kalan bir topluluğun sistem-karşıtı mücadelesinin bir parçasıdır. Geceyi ışıldatır, renklendirir; kimi zamansa onu yeğinleştiren yaratıcı bir dinamo olarak çalışır. Bu dinamo, salt tüketime ve eğlenceye koşullanmış günümüz kültürünün ötesine geçen bir aralığı mesken tutar. Türlü karşılaşmaların, yatay yakınlıkların, çapraz desenlerin, dayanışmacı ilişkilerin ve toplumsal mücadelelerin zeminini yakaladığı sağaltıcı bir mayalanma ânıdır Queer Gece Hayatı.

Dipten ve Derinden, her zaman var olan toplulukların kuşaktan kuşağa aktardığı fısıltıların şiirsel imgeleridir. Fısıltılar yükselirken sınırları baştan çizilmiş kurgu bedenlerin varlığına karşı güçlü bir reddiye açığa çıkar. Kabul gören normlar ve inkâr karşısında temsilin mümkünlüğü sorunsallaştırılır. Bu fotoğraf ve video serisi, dipten ve derinden gelen mırıltılara kulak kabartır. Mırıltıların sese dönüştüğü, rutinin sekteye uğratıldığı, örtük ve açık hazzın bir arada deneyimlendiği queer gece hayatı aynı zamanda çoğalmanın olanaklarını araştırır.” 

Ateş Alpar, Dipten ve Derinden serisinden, 2016- 2023
Ateş Alpar, Dipten ve Derinden serisinden, 2016- 2023

Ateş Alpar (d. 1988, Mardin-Nusaybin)

Görüntüleri gerçek ve metaforik anlamıyla ayrıntılı ve titiz bir şekilde izleyiciye aktaran Ateş Alpar sınır, güvenlik araçları, kültürel tahribat/kolonyal politikalar, kimlik akışkanlığı gibi konuları merkeze alarak video, performans, ses, fotoğraf ve mekâna özgü yerleştirmeler olmak üzere geniş bir üretim yelpazesiyle çalışmaktadır. Sanat pratiğinin temelinde tarihin muğlaklığı ve bellek kavramı merkezi bir rol oynar. Alpar’ın çalışmaları yıllara yayılan uzun soluklu projelerden oluşur. Üzerinde çalıştığı temaları zamana yayan Alpar, gözlemlerini farklı zaman dilimlerinde geçtiği güzergâhlardan edindiği deneyimlerden süzerek aktarır. Müşterek düşünme pratiklerini de üretim sürecine dahil eden sanatçı deneyimlerini kamusallaştırır; diyalogları teşvik eder. Tarihi parçalara ayıran ve yeniden birleştiren detaycı yaklaşımı geçmiş-şimdi-gelecek arasında köprü kurulmasına; toplumsal ve kültürel değişim süreçlerinin zikzaklı izlerinin takip edilmesine olanak sağlar; karşı-hafıza ve karşı-arşivin inşasına zemin hazırlar. 

Alpar Mardin, Adana ve İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.  2022 yılında Performistanbul’a konuk sanatçı olarak davet edilen Alpar, son olarak 2023 yılında Merdiven Art Space’te İstanbul’daki ilk solo sergisini gerçekleştirdi.