Gürültü ve müzik yasakları: Hikmet Demirkol yanıtlıyor

Gece 12 sonrasında devam eden canlı müzik yaşadığımız birçok şehirde, senelerdir var olmuş bir pratikken, pandemiyle ilişkili düzenlemeler kapsamında gelen yasak yüzünden 1 Temmuz’dan beri hayatlarımızda yok. 7 Ocak 2022’de resmî gazetede yayımlanan; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ndeki değişiklikler hepten kafaları karıştırdı.

Bu son değişikliklerin nasıl yorumlanması, nasıl ele alınması gerektiği ve en temelde neler ifade ettiğine dair konuşma motivasyonuyla sektörün farklı mensuplarına mikrofon uzatıyoruz. KargART işletmecisi Murat MRT Seçkin’in ardından, söz Hürriyet’in müzik yazarı Hikmet Demirkol’da:

“Saat limiti getirilirse, kısa zamanda kimler o konserleri verebilecek, kimler o imkândan mahrum kalacak bilemiyorum.”

“Öncelikle bu kararın canlı müzik ve eğlence sektörüne ciddi bir külfet getireceğini düşünüyorum. Diğer yandan da eğlence merkezlerinin / alkollü mekânların belli bina / o kul / cami gibi özel yerlere yakınlığı ile ilgili bir kanun olduğunu biliyorum.Yani aslında bu kural zaten vardı ama uygulaması bu denli saat ile kısıtlı değildi diye anlıyorum.”

“Bir de bu mekânlar zaten bu özel yerleşim yerlerine yakınlığına göre ruhsatlarını alıyorlar diye biliyordum. Saat anlamındaki pandemi kısıtlaması diye başlayan konunun genel bir kurala dönüşmesi, özellikle yazın açıkhava etkinliklerinde nasıl bir boyutta etkileyecek ben de merak içindeyim.”

“Aslında burada etkilenen sadece müzik ve eğlence mekânları değil; ben biraz da konuya böyle bakıyorum. Bu bir zincirin halkası gibi, bu mekânlardan dolaylı olarak gelir kazanan, birçok ek iş yapan kurum ve kişi var. Bu hepsini dolaylı olarak etkileyecektir.”

“Sanatçılar için durumu düşününce, birçoğunun geçim kaynağı direkt konser geliri. Dijital haklar bazılarında kendilerinde olsa da birçoğunda bu haklar yapımcılarında olabiliyor, dolayısıyla kendi gelirleri sadece konser gelirleriyle sınırlı oluyor. Buna bir de saat limiti getirilirse, kısa zamanda kimler o konserleri verebilecek, kimler o imkândan mahrum kalacak bilemiyorum.”

“Yurt dışında da gece kulüpleri, konserler hepsi belli kural ve kaidelerle yapılabiliyor. Ama böyle bir karar verip, sanmıyorum ki ticaretleri sınırlandırılsın ya da zarar görsün. Böyle bir karar alınıyorsa, bu ticaret zincirindeki kişilerin haklarının da bir şekilde korunacağı alternatif bir yapı önerilmesi gerekli diye düşünüyorum. Sanırım fazla iyi düşünüyorum!”

Fotoğraf: Aylin Güngör
(11 Nisan 2011, Dan Deacon konseri, Salon İKSV)