“Paylaşılan Kutsal Mekânlar” sergisi Depo’da açılıyor

Akdeniz, Ortadoğu ve Balkanlar’da üç Semavi dinin paylaştığı mekân ve pratiklere odaklanan ve dünyada bugün dünya genelinde yaşanan derin bölünmelere yanıt arayan “Paylaşılan Kutsal Mekânlar” sergisi 19 Nisan itibariyle Depo’da izlenebilecek.

Sergi, kültürlerarası bir çoğulculuğun tarihte olduğu gibi günümüzde de mümkün olduğunu gösterme ve bugünün özcülük, nefret ve içe kapanmacılık politikalarını sorgulama amacıyla bir araya getirildi. Fransa, Fas, Türkiye, Mısır gibi Akdeniz ve Ortadoğu’da farklı Semavi dinlerin birlikte yaşadığı farklı bölgeleri keşfederek ele alıyor. Ele alınan üç dinin farklılıklarına rağmen, inanışlar, ayinler, kutsal figürler ve mekânlar bakımından birçok ortak noktaya sahip olduğuna da işaret ediyor.

Sergide güncel sanat, fotoğraf, etnografik malzeme ve dijital medyayı bir arada göreceğiz. Serginin bir araya getirilmesinin arka planında yıllara yayılmış antropolojik ve tarihsel bir araştırma süreci var. “Paylaşılan Kutsal Mekânlar” geçtiğimiz yıllarda Marsilya’da Mucem Müzesi’nde (2015), Tunus şehrinde Bardo Müzesi’nde (2016), Selanik’te, Paris’te (2017), Marakeş ve New York’ta (2018) sergilendi. Her şehirde tema sabit kalsa da bağlam ve içerik değişiyor. İstanbul’daki sergiyi daha önce farklı şehirlerde de küratörlüğünü üstenen Dr. Dionogi Albera ve Dr. Manoël Pénicaud düzenliyor. Serginin İstanbul’da kurulması yalnızca tektanrılı dinlerin buradaki gelişim tarihi değil, aynı zamanda Bizans ve Osmanlı dönemlerinde burada bir arada varolmayı sürdürmeleri de.

Depo’da 14 Temmuz’a kadar izlenebilecek sergide işleriyle yer alan sanatçılar arasında Sarkis, Hera Büyüktaşçıyan ve Hale Tenger de var. Tüm ekip ise şöyle:

Sanatçılar: Saima Altunkaya / Hüsniye Ateş / Benji Boyadgian / Hera Büyüktaşçıyan / Manuel Çıtak / Ekrem Ekşi / Thierry Fournier / Giampaolo Galenda / Emrah Gökdemir / Nele Gülck & Nikolai Antoniadis / Engin Irız / Noha Ibrahim Jabbour / Robert Jankuloski / İzzet Keribar / Cynthia Madansky / Marco Maione / Jean-Luc Manaud / Diana Markosian / Cécile Massie / Andrea Merli / Ayşe Özalp / Manoël Pénicaud / Nira Pereg / Guy Raivitz / Sarkis / Gildas Sergé / Cemal Taş / Hale Tenger / Francesco Tuccio / Gençer Yurttaş

Araştırmacılar: Dilşa Deniz / Sébastien de Courtois / Aylin de Tapia / Marion Lecoquierre / Jens Kreinath / Elizabeta Koneska / Sara Kuehn / Yael Navaro / Antonio Pusceddu

Koleksiyonlar ve Arşivler: C-Album / Dirimart / Gamma-Rapho / Gemäldegalerie / Getty Research Institute / Houshamadyan / IDEMEC-CNRS, Aix-Marseille Université / İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi / Library of Congress / Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem) / The National Gallery / The New York Public Library / SATIS, Aix-Marseille Université

20 Nisan Cumartesi günü saat 15:00’te ise Depo’da sergi kapsamında bir konferans düzenleniyor. Konferansta sanatçılar Benji Boyadgian, Thierry Fournier, Nele Gülck, Nira Pereg, Sarkis, Hale Tenger ile araştırmacılar Dionigi Albera (Araştırma Direktörü, CNRS, Aix-Marseille Üniversitesi), Nikolai Antoniadis (Gazeteci), Sara Kuehn (Marie Curie Araştırmacısı, CNRS, Aix-Marseille Üniversitesi), Claudio Monge (İlahiyatçı, Strasbourg Üniversitesi), Emre Öktem (Öğretim Üyesi, Galatasaray Üniversitesi) konuşacak.