Terk edilmiş mekânlar ve yeni duygular: Wafaa Samir’den “Nothingness”

Mısırlı fotoğrafçı Wafaa Samir, 2010’ların ilk yarısından bu yana hayata geçirdiği farklı serilerinde insan ve mekânlar arasındaki farklı ilişkilenme biçimlerine ışık tutuyor. Kentselleşme, fizikî boşluklar ve insanların hem iç hem dış dünyalarıyla olan iletişimlerinden ilham alan Samir’in Nothingness ismini verdiği serisi de benzer konuları işliyor. Çoğunlukla terk edilmiş evler, salonlar ve harabelerin fotoğraflandığı seri; içinde önceden yaşamış olanlardan izlerle var olmayı sürdüren mekânlara yeni duygu ve anlamlar katıyor.