Yeni Sabba Khan çizgi romanı, göçmenlik ve aidiyet kavramını mesele ediyor

Sanatçı kimliğinin yanı sıra mimari tasarımla da ilgilenen Sabba Khan, kendisi daha doğmadan önce Pakistan’dan İngiltere’ye taşınan bir ailede büyüyor. Göçmen bir toplumunun içinde büyüyen sanatçı yaşadığı deneyimleri de katarak, göçmenlerin karşılaştığı yerinden edilme, kimlik karmaşası ile nesillerin yaşadıkları travmaları harmanlıyor ve yayımladığı çizgi romanların odak noktası hâline getiriyor.


Yayımlanan ilk çizgi romanı The Roles We Play ile büyük başarı toplamıştı Khan. The Roles We Play skeç, düz yazı ve gözlemlerle dolu büyüleyici bir çalışma. Aile, kültür, tarih ve psikoterapiyi araştıran Khan, eserinde bütün bunları kullamış; anılardan ve sözlü tarihten de yararlanarak geniş politikaların günlük hayatımıza olan etkisini ortaya koymuştu. The Guardian’ın yıl sonu listelerine girmeyi başarmasının yanı sıra ön kapak sanatçısı da olmasından ötürü “Drawing Power” dalında Best Anthology 2020 ödülünün de sahibi olmuştu.

Sabba Khan, geçtiğimiz günlerde The Roles We Playin ardından yeni çizgi romanını duyurdu. 5 Nisan 2022 günü Street Noise Books etiketiyle yayımlanacak What is Home, Mum? isimli işi; ailesi için kimlik, kültür ve aidiyet kavramlarının neler ifade ettiği hakkında. İngiltere’deki çağdaş göçmenlerin hayatlarına ışık tutacak çizgi roman, göçmen topluluklar arasındaki farklı nesillerin zaman içerisinde yaşadıkları karmaşaya odaklanacak.

Zamanın sınırlarını aşmayı başaran What is Home, Mum?‘da Khan; ırk, cinsiyet ve sınıf gibi kalıpları kendi kişisel feminist bakış açısıyla ele alacak. Merak etmemek elde değil.

Yazı: Elif Çelik