Ardahan Sinema Topluluğu’nun gündemi alternatif gösterim olanakları

Türkiye’nin dört bir yanındaki şehirlerde filizlenen sinema toplulukları; olanaksızlıklara inat ellerini taşın altına koyup gösterim ve tartışma ortamları yaratıyor, seyirciyi sinema profesyonelleriyle bir araya getiriyor, kültür-sanat üretimlerinin daha erişilebilir kılınmasına vesile oluyorlar. 

Kapısını çaldığımız sinema kolektiflerinden Ardahan Sinema Topluluğu bir topluluk kurma sürecinin nasıl geliştiği, katılımcılarla iletişimi canlı tutmak ve kolektif bir bilinçle hareket edebilmek adına ne gibi çalışmalar yürüttükleri, gösterimlerdeki filmleri hangi kriterler üzerinden seçtikleri, yerel yönetimden herhangi bir destek görüp görmedikleri, aralarında hangi sinema profesyonellerini ağırladıkları gibi soruları yöneltirken; filmlerin dağıtım sorunu yaşadığı, sinema salonlarındaki tekelleşmenin zirve yaptığı güncel tablo üzerine görüşleri ve çözüm önerilerine de kulak verdik.

“Egemen güçler tarafından desteklenen tüketim alışkanlıklarının, üretilen her türlü ürünün tüketim biçimini belirlediği bir zamanda, kültür-sanata erişim de bu durumdan nasibini almakta.”

Ardahan Sinema Topluluğu anlatıyor:

Ardahan Sinema Topluluğu, şehirde sinema salonu olmadığı için sinemaya ilgi duyan yakın arkadaşların ihtiyacından kaynaklanıp diğer ilgili çevrelerce fikrin kabul görmesi sonucunda ortaya çıkan bir oluşum oldu. Haftada bir gün gösterim yapmaktayız.

Küçük bir topluluk olduğumuz ve gösterimlerimiz ücretsiz olup tarafımızca karşılandığı için gösterimlere ilginin olması adına özellikle bir çabamız yok. Kolektif bir çabanın ürünü olan bir oluşum olduğumuzdan dolayı sürekli eş duyum içerisindeyiz ve bu durum kolektif bilinci doğurmakta.

Bugüne kadar Başka Sinema seçkisinden filmler gösterdik. Topluluğun ihtiyaçlarını finanse eden çekirdek bir grubumuz var ve bu grubun ortak görüşü ile filmleri seçmekteyiz.

Şimdiye dek birçok konuk aldık. Ele alınan konular filmlere konu olan içeriklerin yol açtığı fikirler, kavramlar, anlayışlar oldu doğal olarak.

Egemen güçler tarafından desteklenen tüketim alışkanlıklarının, üretilen her türlü ürünün tüketim biçimini belirlediği bir zamanda, kültür-sanata erişim de bu durumdan nasibini almakta. Sinema alanına özel olarak alternatif gösterim olanaklarının oluşturulması, seyirci-üretici iş birliği içerisinde bilinçli seyirci sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması, bu bağlamda sinema topluluklarının yaygınlaştırılması; çözüm önerileri olarak sıralanabilir.

Yakın ilişkide olduğumuz Kars Sinema Topluluğu var, bunun dışında diğer tüm topluluklarla da iletişim hâlindeyiz.

Yerel yönetimle bağlantımız var. Zaman zaman çeşitli destekleri oluyor.

“Kolektivizme inanın: Kulağımız sinema topluluklarında” dosyasının tamamını okumak için Bant Mag. No:78i ziyaret etmek yeterli.