Kadın sağlığına dair bütüncül bir podcast: Bizim Bedenimiz

Hazırlayan: Eylül Ege

Operatör doktor Irmak Saraç ve gazeteci, radyo programcısı Deniz Koloğlu’nun hazırlayıp sunacağı yeni podcast serisi Bizim Bedenimiz, eylül içinde yayında olacak. Eğrisiyle doğrusuyla kadın sağlığının konuşulacağı seride, ikiliye zaman zaman konuklar da eşlik edecek. Irmak Saraç ve Deniz Koloğlu, Bizim Bedenimiz’in ardındaki hikâyeyi şöyle anlatıyor:

“Cis kadınların ve kendini kadın hissedenlerin büyük çoğunluğu, bedenlerini toplumsal cinsiyet normlarının, rollerinin ve estetik algısının dayattığı bir kadınlık üzerinden okuyor hatta hissediyor; bedenlerini, ona bakanın gözünden görmeye şartlanıyorlar. Oysa biz kadınların bedenlerimizi, cinselliğimizi herhangi bir dayatma olmadan tanımamız ve bedenlerimizin iyi olma hâline dair bilgi sahibi olmamız bizi güçlendirir ve güvenimizi besler.

Günümüzde yapılan akademik çalışmalara ek olarak, ne mutlu ki kadın cinselliği, kadın hastalıkları üzerine sosyal medyada yerleşik ve dayatılmış tanımları tartışmaya açan birçok içerik yayımlanıyor. Bu çeşitlilik ve çok seslilik şüphesiz ki dayatılan cinsiyet algılarının kırılmasında önemli bir role sahip olacak. Fakat bu içeriklerin gerek birbirinden bağımsız mecralarda dağınık olarak yer alması gerekse çoğunun bilimsel bilgiden ziyade özgün yorumlara dayalı birer içerik olması, bir doktor ve bir gazeteci olarak bizi kadın sağlığına dair bütüncül, olabildiğince kapsamlı ve konuya halk sağlığı üzerinden yaklaşan bir yayın yapmaya teşvik etti.

Bu podcast serisinde, ayrımcılıktan muaf bilimsel bilgiyi dolaşıma sokmak, kabul gören bilginin feminist bir bakış açısıyla tartışılmasını sağlamak istiyoruz. Bunu yaparken tıbba kadın penceresinden bakıp toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine kurulu kavramları olabildiğince açıklamaya çalışacağız.”