Günün kısası: "Death Metal"

Şeytanla yapılan bir anlaşmayla yaratılmış bir gitar ve bol miktarda distorsiyon. Chris McInroy’dan epey kanlı ve yüksek sesli bir komedi!