Şehre BAK platformundan yeni çağrı: Salgın

Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK projesi 2012’den bu yana ifade alanları sınırlı genç hikâye anlatıcılarının görsel üretimini destekliyor. Bu bağlamda fotoğraf ve video eğitimlerinin yanı sıra kolektif üretim ve gösterim alanları yaratmayı amaçlayan proje, açtığı çağrılarla çevrimiçi sergiler de düzenliyor.  Şehre BAK’ın bir çağrısı var: Salgın. 

BAK, çağrı kapsamında gündelik hayatı, şehirleri, ilişki biçimlerini ve hayatta kalma stratejilerini etkileyen bir dönemin görsel kaydını tutmayı, evimizin içine ve dışına, çevremize, içinden geçtiğimiz bu süreci kayda geçirmek için yakından bakmayı öneriyor. Bu bakışı bütünsel bir şekilde görselleştiren, bir başlık/tema/düşünce/gözlem etrafında bir araya getirilmiş, birbiriyle ilişki kuran 8 fotoğraflık seriler ya da 1 dakikalık videolar 20 Şubat 2021’e kadar paylaşılabilir.

“Bir maskenin ardında telaşla yürüyen aceleci bedenler, yıpranmış ve yorgun gözlerle işini sürdürenler, dolu ya da boş hastane koridorları, terk edilmiş sokaklar, gündelik ihtiyaçlar için yine de günün belli saatlerinde belli mekânlarda biriken insanlar, aşı haberleri, ev içinde ve ev dışında oluşan yeni alışkanlıklar…”

Şehre BAK sergileri belgesel fotoğraf ve video alanında eleştirel metinler ve kaynakları kapsıyor. Şu sıralar platformda “Sarı” sergisini izleyebilirsiniz. Sergiye ulaşmak için buraya tıklayın. 

Yazı: Bensu Arslan
Fotoğraf: Seda Balık