Zamanın dilini konuşturan kompozisyonlar: “Mountain of Salt”

Çağdaş fotoğraf sanatçısı Bindi Vora, sanatsal pratiklerinde analog araçlar kullanıyor. Materyallerin yeniden nasıl işlev kazababileceğini veyahut yeni anlatılar yaratmak için nasıl geri dönüştürülebileceğinin yollarını araştırıyor. Kendi deyimiyle; önceki projelerinin enkazları, zaman içerisinde eklenen görüntüler ve gelişen dil ile birlikte tuhaf bir rezonansa, sürekli büyüyen bir kaynağa dönüşüyor. Bu sayede ortaya birbirine bağlı dokuların oluşturduğu, hem teknik hem de duyusal tatmini yüksek görsel yığınaklar ortaya çıkıyor.  

“Mountain of Salt” da bu birliktelik gayesini diri tutarak oluşturulmuş bir dijital fotoğraf dizini. Adını, projenin çökme riski altında durmaksızın yukarı tırmanma fikri uyandırması amacıyla edinmiş. 

Her kompozisyon; metinlere uygun seçilmiş eski fotoğraf kolajları ve dijital grafiklerden oluşuyor. Öyle ki Vora, projede neden güncel fotoğraflar kullanmadığı sorulduğunda çalışmanın varmak istediği yerin, bu anların, bu fikirlerin, bu görsellerin daha önce var olduğu ve var olmaya devam ettiği duygusuyla ilgili oluşuna dikkat çekiyor.

“Mountain of Salt” projesi ilk olarak COVID-19’a dair başta politikacılar ve gazeteciler olmak üzere insanların kullandığı kışkırtıcı dile odaklanmak amacıyla tasarlanmış. Gündelik konuşmalardan, Twitter etiketlemelerinden, haber platformlarında paylaşılan makalelerden ve Black Lives Matter protestolarındaki pankartlarda görülen ifadelerden alıntılarla hazırlanmış.

Ancak kısa sürede araştırmanın çeperi genişlemiş. Nihayetinde kelime öbeklerinde açılan gedik, direniş ile hemhal olmuş ve çalışmanın metinsel haznesine baskı, ırkçılık ve travmaya tanıklık hakkındaki ifadeler de eklemlenmeye başlamış. Bu sayede oluşan kolajlar, bir yönüyle dile gelmeyen ya da gelemeyen mevzuları temsil etme uğraşına da dönüşmüş oluyor. Proje, diğer taraftan teselli imkânına açılan hazmı daha kolay, komik anları da kalbinde taşıyor.  

Farklı aşamalardan geçen dizinde stereoskop, Polaroid ya da basılı fotoğraflardan oluşan farklı biçimsel yapıdaki görseller tek bir forma kavuşturuluyor. Vora için fotoğrafların üzerine bindirdiği kare, daire gibi şekiller, birlik ve beraberlik retoriğine anlamsal bir yanıt oluşturarak, eserlerin okunmasında önemli rol oynuyor. 

Şu an için yaklaşık 300 görüntüden oluşan proje halen devam etmekte. “Mountain of Salt”a ve Vora’nın diğer işlerine buradan ulaşılabilir.  

Yazı: Melike Karabaş