Hale Tenger’in kişisel sergisi “Rüzgarların Dinlendiği Yer” aralıkta açılıyor

Hale Tenger’in ismini ve ilhamını Edip Cansever şiiri “Rüzgarların Dinlendiği Yer”den alan kişisel sergisi 13 Aralık’ta Galeri Nev İstanbul’da açılacak. 

İstanbul merkezli sanatçı Hale Tenger, incelikle seçilmiş ve detayla işlenmiş değişik materyallerin, sık sık video ve ses ile beraber, sıra dışı kullanımıyla oluşturduğu yerleştirmeleri ile tanınıyor. Geniş bir skalada üretim yapan Tenger, işlerinde tarihî, sosyo-politik, psikolojik ve kültürel referanslardan yola çıkıyor.

Hale Tenger, “Balığın büyüsü gökyüzü”, 2019, video, oval aluminyum kutu, müze camı, kendinden yapışkanlı ters projeksiyon filmi, ayna

Hale Tenger üretimlerinde ilham aldığı metinlere ve konulara zaman zaman geri dönerek yeniden yorumlayan bir sanatçı. Tenger, 12 yıl önce Cansever’in aynı şiirinin bir bölümünden ilham alan ilk yerleştirmesiyle izleyici karşısındaydı. Galeri Nev İstanbul’daki sergisi ise şiirin bütününden yola çıkıyor ve metni kişisel çağrışımlarıyla harmanladığı görsel bir deneyim haline getiriyor. 

“Rüzgarların Dinlendiği Yer” sergisinde sanatçı, mekânı farklı duyusal karşılaşmalara olanak tanıyan bir görsel dille kurguluyor ve izleyiciye imge-metin ilişkisi üzerine düşünebileceği yeni alanlar açıyor. Şiire dair imgelerin ya da metinden bağımsızlaşarak sanatçının diline evrilen görüntülerin ve objelerin yaratacağı kimi zaman tekinsiz karşılaşma alanları, Freud’un tekinsizliği “geçmişte tanıdık şimdide ise artık tanıdık olmayanla karşılaşma” şeklindeki kavramsallaştırmasından hareketle sergi mekânında kişisel/toplumsal hafızanın bazı saklı unsurlarının yüzeye çıkmaya başlayacağı bir atmosfer kuruyor. Basın bülteninde serginin görsel dili şu cümleyle tanımlanıyor: “Sergiye hakim olan buğulu, loş ve kuytu olarak tanımlanabilecek görsel dil, doğadaki ikiliklerin ve karşıtlıkların, bireyin kendi içsel karşıtlıklarının, toplumsal hafızayla bireysel deneyimlerimizin ‘karşılaşmaları’nı yansıtıyor.” Cansever’in şiirinden ise aşağıdaki dizeler paylaşılmış: 

“…Anlatmalıyım kendimi
Yıllar yılı deniz kenarında yaşamış bir kızla
Hiç deniz görmemiş bir oğlanın karşılaşmasını
Anlatır gibi,
Bir çeşit dilsizliği, bir çeşit beraberliği.”

“Rüzgarların Dinlendiği Yer” 13 Aralık 2019 – 18 Ocak 2020 tarihlerinde Galeri Nev İstanbul’da görülebilecek. 

Hale Tenger, “Sıradan bir ikindinin düzlükleri eğdiği”, 2019, video

Giriş görseli: Hale Tenger, “Geyiğin aynası büyü”, 2019, video, silindirik aluminyum kutu, müze camı, kendinden yapışkanlı ters projeksiyon filmi, ayna, Video görüntüsü.