İklim krizine yaratıcı çözümler sunan sanatçılara açık çağrı

Given, Kopenhag’da kurulmuş, iklim değişikliği hakkındaki tartışmaları siyasi bir düzleme taşımayı hedefleyen ve bu yolda markalara danışmanlık yapan bir organizasyon. Ajandalarındaki bir sonraki proje ise The Uncook Book ismini verdikleri, iklim krizine yolu illüstrasyon, tasarım ve sanattan geçen çözümler sunan bir yayın.

Kitabın esin kaynağı, Birleşmiş Milletler’in geçen sene Glasgow’da gerçekleşen İklim Zirvesi (COP26) olmuş. Given, bütün disiplinlerden sanatçıları, işlerini The Uncook Book’a yollamaları için davet eden bir açık çağrı yapıyor. Projenin arkasındaki ekip iklim değişikliğiyle ilgili küçük adımları esas almaktansa geleceğimizi tekrar tasarlamakla ilgilendiklerini söylüyor.Yaptıkları açık çağrıda bir iklim krizini önleyecek konsept, teknoloji ve felsefelere çoktan sahip olduğumuzu fakat bunların manşetlere düşmediğinden yakınıyorlar. The Uncook Book için vizyonları, varolan çözümleri yaratıcılık ve hayal gücü filtrelerinden geçirip yeni ve basit şekillerde topluma sunmak. Given’ın kreatif direktörü Becks William, iklim kriziyle ilgili yapılması gerekenlerin ağırlığından ötürü herkesin tükenmişlik yaşadığı görüşünde. William’ın açıklamasına göre yeni projenin hedefi “İklim meselesi hakkındaki umutsuzluğu, bilime dayalı ve gerçekten etkili olacak çözümler hakkında farkındalık yaratarak bitirmek.” 

The Uncook Book

Bir sanatçı olarak bu kitapta yer almanın ön koşulu hâliyle gezegeni iyileştirmeye dair tutku duymak ve sanatın hem iletişim hem ilham gücüne inanmak. “Unbake” ismini verdikleri süreçle ima ettikleri, pişirilerek deforme edilmiş bir gezegeni çiğ hâline geri döndürmek, sağlığına kavuşturmak.

Başvuruda bulunacak sanatçılar için kitabın içeriğini üç esas konuya ayırmışlar: Tüketimimizi düzeltmek, yaşam tarzımızı düzeltmek ve değerlerimizi düzeltmek. Sanatçılar kitapta yer almasını istedikleri işlerini, tercih ettikleri mecradan ücretsiz bir şekilde projenin internet sitesine yükleyebiliyor. 

The Uncook Book’tan elde edilen tüm gelir Friends of the Earth organizasyonuna bağışlanacak. Başvurular için son tarih 31 Ocak 2022. 

Yazı: Elif Öz