İklim krizi kültür-sanat evrenini nasıl dönüştürüyor?

Kültürel hayata erişim ve katılım hakkını odağa alan İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları departmanı, geçtiğimiz şubatta yayımladığı “Ekolojik Dönüşüm İçin Kültür ve Sanat” başlıklı raporunda sunulan çerçeveyi bu kez Türkiye’den örneklerle destekliyor. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hande Paker tarafından hazırlanan politika metninde, alanın paydaşları arasındaki bağlantılara dikkat çeken bir ağ haritası da sunuluyor.

Metnin oluşumuna, “Türkiye’de ekolojik dönüşüm yolunda güncel yaklaşımlar neler? Sanatçılar veya kültür kurumları hangi pratikleri benimsiyor? Ne tür konular ekoloji ile iç içe ele alınıyor?” gibi sorulara cevap aramak üzere; İKSV ile İngiltere’den Julie’s Bicycle ve British Council Türkiye’nin iş birliğinde düzenlenen “The Climate Connection, Kültür ve Çevre Yuvarlak Masa Toplantısı: Türkiye” başlıklı çevrimiçi toplantının çıktıları yön verdi.

Kültür-sanat insanları, sivil toplum kuruluşları, yerel örgütlenmeler, akademisyenler ve gençlik ağlarından temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, geliştirilecek sürdürülebilir politikalarla iklim krizinin yıkıcı etkilerinin üstesinden gelebilmek için ortak ihtiyaçlar ve talepler tespit edildi.

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi (COP26) devam ederken yayımlanan, “Ekolojik Dönüşüm İçin Kültür ve Sanat: Türkiye’den Örnekler” başlıklı politika metni, bu tespitlere dair bir özet sunarak ekoloji ve kültür-sanat evrenleri arasındaki ilişkiyi tartışmaya açmayı ve toplantı sayesinde filizlenen yeni önerileri kamuoyuyla paylaşmayı amaçlıyor.

Bant Mag. No:76’da iklim krizinin müzik endüstrisi özelindeki etkilerini incelediğimiz “Canlı müzik geri dönerken ekolojik kriz ve COVID bize neler söylüyor?” dosyasına göz atabilirsiniz.