İstanbul Ansiklopedisi Arşivi dijital ortama aktarılıyor

Ana görsel: Reşad Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi için yaptırdığı yapı çizimlerinden bir seçki
Fotoğraf: Mustafa Hazneci, SALT Araştırma ve Programlar

Tarihçi ve romancı Reşad Ekrem Koçu, 1944-1973 yıllarında yürüttüğü kapsamlı kaynak tarama ve madde yazımı çalışmalarıyla İstanbul sokaklarından mimari yapılara önemli ya da sıradan karakterlerden şehrin adetlerine, efsanelerine, tarihî olaylara çok sayıda hikâyeyi resimlemeler eşliğinde ve kendine has bir  kayda geçirdi. Dönemin ileri gelen tarihçi, edebiyatçı, akademisyen ve sanatçılarının da katkı sunduğu İstanbul Ansiklopedisi’nin Koçu hayattayken ancak G harfine kadarki 11 cildi basılabildi.

SALT ve Kadir Has Üniversitesi’nin ortak çalışmasıyla başlatılan üç yıllık proje, yarım kalmış İstanbul Ansiklopedisi’nin basılı ciltleri ve yayımlanmamış ciltlerinin içerik çalışmalarına dair binlerce belgeyi dijital ortama aktaracak. Kadir Has Üniversitesi’nin yaklaşık 20 bin belgeden oluşan İstanbul Ansiklopedisi Arşivi’ni devralmasıyla mümkün olan proje SALT tarafından geliştirilecek. Kataloglanmasında makine zekâsından yararlanılacak arşiv, çok yönlü bir çevrimiçi yazılım aracılığıyla erişime açılacak.

2 (1)

Reşad Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi için yaptırdığı portre çizimlerinden bir seçki
Fotoğraf: Mustafa Hazneci, SALT Araştırma ve Programlar