Vampirler nasıl anlatılıyor?

Hazırlayan: Eylül Ege

2016’dan bu yana disiplinlerarası üretimlerini sürdüren Proje Difüzyon, ÖBÜR adlı yeni performansında vampir temasının güncel temsil biçimlerine odaklanıyor. Ekibin ortak metni ve rejisiyle hayat bulacak performansın açık dramaturji çalışmaları, 31 Ekim Salı Karga’ya yerleşecek ÖBÜR Günler etkinlikleriyle başlıyor; 7 Kasım ve 14 Kasım’da devam edecek.

Program kapsamında “vampir” teması sinema, edebiyat ve çağdaş sanat alanlarından konuklar eşliğinde tartışmaya açılacak. Vampirliği posthümanizm, toplumsal cinsiyet, kötülük, ölüm, ötekileştirme, melankoli, toplumsal hafıza, göç gibi kavramlar üzerinden anlamaya çalışacak buluşmaların detayları aşağıda. Etkinliklere katılım ücreti 50 TL.

31 Ekim Salı
20.00 / Ezgi Hamzaçebi ile “Fantezileri Dişleyen Metin: Dehşet Gecesi” – Moderatör: Miran Bulut
22.00 / Öbür Parti – DJ: cicexcocux

Türkçe gotik edebiyatın ilginç örneklerinden biri olan Dehşet Gecesi’nde (1953) Kerime Nadir, tercih ettiği erkek anlatıcılar aracılığıyla erkeğin fantezisindeki kadının bir yandan büyülerken diğer yandan tehdit eden yapısına dikkat çekiyor. Romanın ana karakterlerinden biri olan Ruzihayal, hem çok güzel ve çekici bir kadın olarak hem de her an 200 küsur yıldır yaşayan iğrenç, çirkin, yaşlı bir vampire dönüşme potansiyeli ile korkulan bir canavar olarak anlatılırken; Cilo Dağı’nın “eşkiyaları” olarak tanıtılan Kürt Halo ve adamları da farklı şekillerde canavarlaştırılıyorlar. Romanda olağanüstü hayvanlardan oluşan hayvan koleksiyonu ve petrolle beslenen bitkilerin olduğu bir nebatat koleksiyonunun anlatıldığı bölümle birlikte, bu üç farklı temsilin ne kadar paralel bir şekilde ilerlediği görülüyor. Bu konuşmada, Ezgi Hamzaçebi vampir figürüne odaklanarak, canavarlaştırmanın ırk, cinsiyet ve tür açısından nasıl benzer bir işleyiş mekanizmasına sahip olduğunu anlatacak.

7 Kasım Salı
18.30 / Film Gösterimi: Shadow of the Vampire
20.30 / Fatma Cihan Akkartal ile “Sinemada Kan Emiciler” – Moderatör: Ceylan Özgün Özçelik

Shadow of the Vampire / Vampirin Gölgesi filmi gösterimi ardından sinemada vampir konulu bir sohbet gerçekleştirilecek.

14 Kasım Salı
20.00 / Marina Papazyan ile “Canavarlık* bir ceza, kaygı ya da yöntem” – Moderatör: Mesrure Melis Bilgin Koen

Marina Papazyan, “Canavarlık* bir ceza, kaydı ya da yöntem”de likantropi ya da “kurt adamlıkğın” farklı açıklamalarını konu alan video işi Trou de loup / Kurt çukuru’ndan hareketle çeşitli vampir ve kurt adamlık hikâyelerinden bahsedecek. Trou de loup / Kurt çukuru, Apollo tarafından derisi yüzülen Marsias’ın efsanesiyle Anzieu’nun “deri-ben” hakkında yazdığı psikanalitik teoriler arasında dolaşıyor, ve kimliği “dışarıdan” edinilen ikinci bir deri olarak ele alıyor. Aynı zamanda bu ikinci deriyi üstüne giymekle ilgili misilleme ve şiddet korkusuna değiniyor. Misillemeye hem edebî bir araç hem de somut bir tehdit olarak yaklaşıyor; efsaneler, halk masalları ve korku hikâyeleri arasında bir diyalog yaratıyor.

Görsel Tasarım: Emre Aymelek
Fotoğraflar: Murat Çetinkaya