Ses Deneme sergisi ile zamanın kökeni üzerine

Farklı geçmişlerden gelerek benzer arayışlarla Heybeliada’ya yerleşmiş bir grup sanatçı, Ses Deneme isimli buluşmaları ile iki evi sergi alanına dönüştürmeye hazırlanıyor. Çeşitli disiplinlerde üretim yapan, üretim pratiklerini yoğunluktan ve hızdan arındırmaya çalışan sanatçılar; Ses Deneme’yi “zamanın evreleri, anlamı ve bunun içinde devinen kendilik düşüncelerini paylaşmak adına denemeler” olarak tanımlıyor.

“Demek ki iki ayrı ben var. Bunlardan biri, ötekinin dışsal yansıması, uzamsal ve deyim yerindeyse toplumsal tasarımlanmasıdır. Öteki beni ise derin bir içe atımla elde ederiz, bu da bizi kendi içsel durumları durmadan oluş içindeki canlı şeyler olarak, birbirlerinin içine sızan ve süre içindeki peşpeşeliklerinin türdeş bir uzamda yan yana gelmekle ortak hiçbir yanı olmayan durumlar olarak kavramaya götürür. Ne var ki kendi kendimizi ele geçirdiğimiz anlar pek enderdir; işte pek ender özgür olmamızın nedeni de budur zaten. Zamanın çok büyük bölümünde kendi dışımızda yaşarız, kendimize ilişkin kendi hayaletimizden, yani katıksız süresi türdeş uzama yansımış renksiz bir gölgeden başka hiç bir şey algılamaksızın yaşarız. Öyleyse yaşamımız zamandan çok uzamda açıp sergiler kendini, kendi kendimizden çok dış dünya için yaşıyoruz demek ki, düşünmek yerine konuşuyoruz öyleyse, kendi kendimiz edimde bulunmak yerine edime konu oluyoruz. Özgürce eylemek kişinin kendi kendine sahip çıkması ve katıksız süreye geri dönmesidir.”

Henri Bergson’un yukarıda bir kısmı alıntılanan Zaman ve Özgür İstenç makalesinden ilhamla, “zamanın kökeni üzerine” temalı karma sergiye katılanlar arasında oyuncu ve yönetmen Ayça Damgacı, fotoğrafçı Tümay Göktepe, resim ve enstalasyon çalışmalarıyla Dilruba Balak ile Sercan Apaydın, Zeynep Beler, Buğra Erol ve Ronak Rabiee gibi sanatçılar yer alıyor.

3-5 Haziran’da düzenlenecek Ses Deneme’nin açılış etkinliğinde Aslı Büyükköksal ve Emre Kocabaş’ın ses performansı deneyimlenecek. 4 Haziran Pazar ise panğyu’nun yanı sıra Katherina Pelosi ile Rosa Wernecke’nin kolektifi Swoosh Lieu’nun performansları var.

Ses Deneme’nin Heybeliada’daki mekânlarının adresleri şu şekilde: Şehit Burak Hakkı Sokak No:19 ve Akçakoca Sokak No:19.