Festival ve turne sektörüne bakış: Epic Fair

Bant Mag. No:74’te bildiğimiz anlamdaki festival ve konser kültürünün eksikliğinde geçen bir yılın ardından birkaç organizatöre geride kalan günleri ve bu çok katmanlı yapılar için önümüzdeki günlerin nasıl göründüğünü; İstanbul Caz Festivali, Pozitif, Arter Yeni ve En Yeni Müzik Festivali, Soundports, Bozcaada Caz Festivali, Epic Fair ve Hollanda’dan Le Guess Who?’ya sorduk.

2016’dan bu yana İzmir Kültürpark’taki harika Kübana Gazinosu’nda düzenlenen Epic Fair’den Tamer Varis yanıtlıyor.

“Bir içeriğin izlenme sayısının tek başına o işin değerini belirlemesinin ve böyle bir algı ile hareket edilmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz.”

Festival ve etkinliklerinizin fiziksel etkinliklerinin seyrine dair önümüzdeki günler nasıl görünüyor? Duyurularınız var mı? 

Tamer Varis: Pandeminin etkilerinin azalmaya başlaması ile bugüne kadar insanların yaşadığı sıkışıklık duygusunun sosyal bir patlamaya sebep olacağını düşünüyoruz. Bunu geçtiğimiz yaz, kısa bir süre için de olsa yaşadık. 

2021 yılı için çeşitli etkinlikler kurguluyoruz ancak hayata geçirme konusunda süreci gözlemlememiz gerektiğinin farkındayız. Buna ek olarak, bir yıldır duran bir sektörün finansal açıdan hareket kabiliyetinin azaldığı da aşikar, eğer bu kısıtlamalar arasında adım atacak alanımız olur ise yeniden bir araya geleceğimizi düşünüyoruz. 

Dijital ortamın bu deneyim için kimi kısıtlamaları olsa da daha geniş kitlelere ulaşmayı mümkün kıldığı aşikâr. Sizin dijital iklime dair gözlemleriniz, bu yeni alana yaklaşımınız nasıl?

Tamer Varis: Dijital dünyadan ve farklı mecralardan kitlelere dokunabilmenin öneminin farkına vararak, yıllar önce bir online radyo projesi hayata geçirmiştik. Pandemi döneminin dijitalde görünür olma zorunluluğu ve sürekli olarak benzer içerikler ortaya çıkmasının içinde olmak istemedik. 

Dijital dünyadaki varlığımızı yine bu süreci gözlemleyerek ve pandemiden bağımsız olarak değerlendiriyor ve sürekliliği olan, İzmir başta olmak üzere kültür üreticilerine yer vereceğimiz işler üretmek istiyoruz. 

Bir içeriğin ulaştığı kişi sayısından çok, ne verdiği bizim için daha önemli. Kurguladığımız etkinlikleri de bu şekilde düşünerek planlıyoruz. Bir içeriğin izlenme sayısının tek başına o işin değerini belirlemesinin ve böyle bir algı ile hareket edilmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz. 

Çevrimiçi festivallerin kalıcılığına inanıyor musun?

Tamer Varis: Sosyal buluşmaların yerini alamayacak olsa da çevrimiçi etkinlikler olmaya devam edecek. Artık bu geri dönülemez bir noktaya geldi, güzel fikirlerin ve işlerin de ortaya çıktığını düşünüyoruz. 

Biz de festivallerimizi ve etkinliklerimizi çevrimiçi dünyaya nasıl entegre edebiliriz, bunun için kurgular oluşturacağız. Festivale gelemeyen, dünyanın herhangi bir noktasında festivali hissetmek isteyen veya sevdiği grubun konserini izlemek isteyen kişilere çevrimiçi platformlardan ulaşmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Bir yıllık deneyimler ışığında, çok katmanlı festival ve turne endüstrilerilerinin geleceğine dair ne gibi öngörülerin var?

Tamer Varis: Bu hepimiz için çok sancılı bir süreçti, ders çıkarılması gereken birçok konu başlığı var. Sektörün büyük bir bölümünün bu dönemde sosyal haklara ulaşamadığını ve kamu yardımlarından eşit ve adil bir biçimde yararlanamadığını gördük. Müzisyenler, meslek örgütleri ve kültür üreticileri bir araya gelerek ortak bir tavır almalı, devletin sağlam bir zemine oturan kültür politikaları oluşturması için talepte bulunmalı.

Son dönemde kültür-sanat, yeme-içme, konserler ve festivaller gibi birbiri içine geçen endüstrilere büyük oyuncuların girmesi ile bir tekelleşme süreci başlamıştı. İşleri zorlaşan bireysel girişimler ise pandemi ile tamamen yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. 

Sürecin hemen sonrasında olmasa da ileride sektörün dengeye oturacağını ve bağımsız seslerin, dijital dünyanın getirileri ile yeniden sektöre yön vereceğini düşünüyoruz.

“Sancılı süreçler, çıkan dersler, yenilenen gözler: Festival ve turne sektörüne bakış” dosyasını okumak için buradan Bant Mag. No:74’e ulaşabilirsiniz.