İnadına pop: Wham!

Wham!’in neden eşittir Andrew ile George olduğunu, Andrew ile George için her şeyin neden pop; popun her şey olduğunu ve bunun dinleyicide nasıl karşılık bulduğunu göstermeye çalışıyor.

Nesiller arası birikmiş öfke: Beef

Modern çağ öfkesinin dışavurumunu; yalnızlık, umutsuzluk, kaygı gibi insanlığın karanlık doğasını oluşturan duyguları araştırarak, katartik bir intikam hikâyesi biçiminde sunuyor Beef.